Rüyada at görmek


At görmek beş şekilde tabir olunur:İzzet, Mertebe, Hükümdarlık,Büyüklük, Hayır ve bereket.
Rüyanizda arap atı görmeniz; büyüklük, izzet ve makama delalet eder.
Rüyanizda uysal ve evcil Arap atına binilmesi; o atın değeri ve güzelliği kadar büyüklük, baht ve saadete kavuşacağınıza delalet eder.
Rüyanizda yakaladığınız veya başkasının size verdiği ata binmeniz; atın üzerindeki eyer, üzengi, gem vb. şeylerin noksanlığına veya fazlalığına göre saygınlığa kavuşacağınıza delalet eder.
Rüyanizda atınızın uzuvlarından bir kaçının eksik olduğunu görmeniz; o ölçüde izzet ve makamınızın azalacağına delalet eder.
Rüyanizda çıplak olarak ata binmeniz; belaların ve günahların fazlalığına işaret eder. Rüyadaki at başkasına ait ise, bu özellik de at sahibine ait olur.
Rüyanizda çıplak olarak ve uysal bir ata binmeniz; büyüklük ve şeref demektir.
Rüyanizda sıradan veya kanatlı bir at üzerinde uçtuğunuzu görmeniz; hem din bakımından, hem de dünya bakımından büyüklük kazanılacağına delalet eder. Bu rüya ayrıca yolculuğa da yorulabilir.
Rüyanizda rengi alaca olan ata binmeniz; bir iş neticesinde tanık olarak çağrılacağınıza delalet eder.
Rüyanizda rengi kara olan ata binmeniz; mal ve büyüklük kazanacağınız bir işe delalet eder.
Rüyanizda rengi kızıl olan yelesi ve kuyruğu olan bir ata binmeniz; din bakımından hayra delalet eder.
Rüyanizda rengi sarı olan ata binmeniz; hafif bir hastalığa delalet eder.
Rüyanizda attan inilmesi; alçalışa işaret eder.
Rüyanizda çıplak olarak attan inilmesi; günahı terke delalet eder.
Rüyanizdatam teçhizatlı ve silahlı bir şekilde ata binmeniz ; büyüklüğe kavuşacağınıza delalet eder.
Rüyanizda savaş için hızla at koşturmak; hız miktarınca günah işleyeceğinize veya üzerinize bir korku geleceğine işaret eder.
Rüyanizda ata binerken atın sizi bir camiye yada mescide götürdüğünü görmeniz ; yapacağınız işte hiçbir hayrın olmadığına delalet eder.
Rüyanizda mescide götürdükten sonra dışarı çıkardığını görmeniz; hayra delalet eder.
Rüyanizda atın sizinle konuştuğunu görmeniz; insanları şaşırtacak bir iş yapacağınıza delalet eder.
Rüyanizda yabancı bir atın evinize veya sokağınıza geldiğini görmeniz; saygın bir insanın evinize veya bulunduğunuz sokağa geleceğine işaret eder.
Rüyanizda bir atın sokaktan dışarı çıktığını görmeniz; saygın bir insanın o sokakta kaybolacağına veya öleceğine delalet eder.
Rüyanizda yakaladığınız veya başkasının verdiği dişi bir ata binmeniz; ayağı uğurlu bir bayanla evlenmeyi planladığınıze delalet eder.
Rüyanizda atın alnında benek olduğunu görmeniz; evlenmeyi planladığınız bayanın anne ve babasının aynı soydan olmadıklarına delalet eder.
Rüyanizda dişi atları yeşilimsi görmeniz; evlenmeyi planladığınız bayanın dindar ve inançlı biri olacağına delalet eder.
Rüyanizda kızıl yeleli ve kızıl kuyruklu at görmeniz; makam sahibi azize bir bayana delalet eder.
Rüyanizda dişi atların yanında tayları olduğunu görmeniz; o bayandan evladınuz olacağına ve tayların cinsiyetine göre erkek veya kız evladınuz olacağına delalet eder.
Rüyanizda sizinle birlikte atın üzerinde bir başkasının olduğunu görmeniz; arkanızda oturan şahsın size tabi olacağına delalet eder.
Rüyanizda at eti yemek; nüfuz sahibi birinin size ilgi duyduğuna ve bu yüzden sizi yanına alacağına delalet eder.
Rüyanizda oturduğunuz semtte veya evde çok sayıda at görmeniz; o yöreye yağmur yağacağına veya sellerle karşılaşacağınıza delalet eder.
Rüyanizda uysal bir ata binmeniz; zengin ve saliha bir bayanla evlenmeyi planladığınızı, böyle bir bayanı tanımıyorsanız, bu özellikteki bir bayanla arkadaş olacağınıza ve o kişiden hayra kavuşacağınıza işaret eder.
Rüyanizda atınızın kulağının kesik olduğunu görmeniz; büyük ve saygın kişilerin mesajının size ulaşmayacağına işaret eder.
Rüyanizda atınızın yüzüstü yere çakıldığını ama hemen doğrulduğunu görmeniz; bir takım işlerinizde aksaklık meydana geleceğine, sonra tekrar düzeleceğine delalet eder.

Rüyada at görmek

rüyada at görmek

Rüyanizda kuyruksuz bir at satın almak ve ona binilmesi; soysuz bir bayanla evlenmek istediğinize delalet eder.
Rüyanizda atınızın size çifte attığını veya sizi ısırdığını görmeniz; eşinizin gizli bir işle meşgul olduğuna delalet eder.
Rüyanizda biri tarafından atınızın çalındığını görmeniz; karınızın ölmesinden korktuğunuza delalet eder.
Rüyanizda atınızın kaybolduğunu görmeniz; boşanacağınıza delalet eder.
Rüyanizda kendi atınızı sattığınızı görmeniz; saygınlığınızın azalacağına veya boşanacağınıza delalet eder.
Rüyanizda at görmeniz, rüya sahibinin nefsi arzularına delalet eder.
Rüyanizda vahşi ve huysuz at görmeniz; nefsi duygularınızın kabardığına delalet eder.
Rüyanizda uysal at görmeniz; nefsi duygularınızın daha da azılı hâle geldiğine delalet eder.
Rüyanizda bilinmeyen bir atın bir yerden çıktığını görmeniz; bulunduğunuz semtte yaşayan saygın bir kişinin öleceğine delalet eder.
Rüyanizda gördüğünüz atın rengi beyaz ise, olumlu yorumlar gerçeğe daha yakın, olumsuz yorumlar daha uzaktır. kara at ise bunun aksinedir.
Rüyanizda atı eğerli veya eğersiz olarak merada görmeniz; özgür ve bağımsız olacağınıza delalet eder.
Rüyanizda atı ahırda görmeniz; huzur ve asayişe delalet eder.
Rüyanizda atı eğerli ve bineksiz olarak görmeniz; olağanüstü bir ilerleme göstereceğinize delalet eder.
Rüyanizda vahşi ata binmeniz veya aynı atı sürmeniz; zorlukları aşacağınıza ve kalıcı bir başarıya kavuşacağınıza delalet eder.
Rüyanizda vahşi bir atı ehlileştirememek; hedefinize ulaşamayacağınıza delalet eder.
Rüyanizda ata binmeye çalışmak ama binemedüğünüzü görmeniz; uğursuzluğa delalet eder.
Rüyanizda vahşi bir atın çifte attığını görmeniz; tehdit edici sorunlarla karşılaşacağınıza ve bunların üstesinden geleceğinize delalet eder.
Rüyanizda korkmuş ata binmeniz ve yere düşmemek; oldukça riskli bir durumdan başarıyla çıkacağınıza delalet eder.
Rüyanizda atla bir çukur veya engelin üzerinden atlamak; önünüze çıkan engelleri tüm gücünüzle geride bırakacağınıza delalet eder.
Rüyanizda attan düşmek; bir tehlikeyle karşılaşacağınıza delalet eder.
Rüyanizda atı otlarken görmeniz ; her an tatsız bir olayla karşılaşabileceğinize delalet eder.
Rüyanizda atın şeker veya ekmek kokusu aldığını görmeniz; vefalı bir dostla karşılaşacağınıza veya tanışacağınıza delalet eder.
Rüyanizda bir atın gemle şaha kalktığını görmeniz; zahmetli bir uğraştan sonra başarıya ulaşacağınıza delalet eder.
Rüyanizda atın geminin zorla çıkarıldığını görmeniz; zahmetli bir uğraştan sonra başarıya ulaşamayacağınıza delalet eder.
Rüyanizda kendinize ait bir atı çektiğinizi görmeniz; aile içi bir vefasızlığa delalet eder.
Rüyanizda atı arabaya koşmak; yoğun bir uğraş neticesinde başarıya kavuşacağınıza delalet eder.
Rüyanizda boynunda değerli bir hamut olan atı oldukça şık bir faytona koşmak; saygınlık ve itibara kavuşacağınıza delalet eder.
Rüyanizda arabaya koşulmuş korkmuş bir at görmeniz; ailece büyük bir tehlike içerisinde olacağınıza delalet eder.
Rüyanizda atın yere düştüğünü ve arabanın devrildiğini görmeniz; herhangi bir olay neticesinde zarar göreceğinize, ancak ailenizin mutlu bir yaşam süreceğine delalet eder.
Rüyanizda devrilen bir faytonda kendinizi görmeniz; büyük bir ümitsizlik yaşayacağınıza veya kötü bir sonla karşılaşacağınıza delalet eder.
Rüyada bir sirkte eğitilmiş at görmeniz; oldukça güçlü bir kişinin yardımıyla destekleneceğinize delalet eder.
Tay görmeniz; sevindirici bir haber alacağınıza delalet eder.
Rüyada ısırgan at görmeniz; mutluluğa delalet eder.
Rüyada ölü at görmeniz; zarara işaret eder.
Rüyada ata gem ve hamut takmak; yeni bir işe başlayacağınıza delalet eder.
Rüyada toprağa çalan sarı renkli at görmeniz; bir dostunuzla karşılaşacağınıza delalet eder.
Rüyada yanında at olduğunu gören kişinin rızkının geniş olacağına ve düşmanını yenmesine delalet eder. ata binmeye layık olmayan kişinin Rüyada ata binerken görmesi, izzet ve makam sahibi olacağına delalet eder. bazen da o kişi için yolculuk meydana çıkar. Çünkü yolculuk manasına olan “sefer” at manasına olan “feres” ten müştaktır.
Erkek ata binerken gören kişi düşmanından korunur. Kişi rüyasında taya binerken görürse, o kişinin güzel bir evladı olur. Semer vurulmuş bir hayvana binerken gören kişi, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaşar. Bekar olan kişi kısrağa binerken görürse, hanımefendi, zengin ve asıllı bir bayanla evlenir. Asil olan asılsıza nisbetle şereflidir. bazen da at, güzel yapılmış eve delalet eder.
Rüyada kır at görmek, düşmanı yeneceğini gösterir. Çünkü kır at meleklerin atlarındandır.
Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı şekil sanat, takva ve dindir. Bir kişi, yelesi ve kuyruğu kara ve diğer yerleri kızıl bir ata binerken görürse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen “kümeyt” kelimesi, içkinin isimlerindendir.
Bir kişi başkasının atına binse o kişinin mertebesine yükselir. Yahut o kişinin adetini işler, özellikle mezkûr at meşhur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa.
Kısrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını gören kişi, hanımını boşar.
Rüyada at görülmesi hakkında tabirciler atın rengine ve şekline göre çeşitli şekillerde yorumlar yapmışlardır. Rüyada kara at görülmesi; büyüklüğe ve zenginliğe, iyi bir cins at görülmesi; rızkın artmasına ve gücün artmasına, beyazımsı bir at görülmesi; kazançlı işler peşinde koşulacağına, kırmızı veya kül renginde bir at görülmesi; işlerin bozulacağına, boz renkli bir ata binildiğinin görülmesi; düşmanlara galip gelineceğine işaret eder. kara bir ata binildiğinin görülmesi; şeref ve saygınlığın artacağına delalet eder. Bir kişinin rüyasında bir ata binerken görmesi; o kişinin kısa süre sonra evleneceğine bir taya (at yavrusuna) binerken görmesi; eğer bekâr ise zengin iyi bir hanımla evleneceğine veya bir ev satın alacağına, rüyasında ata binerken gören gerçekten ata binen birisi ise; değerli bir makama yükseleceğine veya bir seyahate çıkacağına, rüyasında gemsiz bir ata binerken gören kişinin; istemediği bir kişinin emrine girerek onun emrinde çalışacağına yorumlanır. Bir kişinin rüyasında huysuz bir ata binerken görmesi; o kişinin yalancı ve hilekâr birisiyle karşılaşacağına ve o kişiden zarar göreceğine, rüyasında eğersiz bir ata binerken gören kişinin; işlerinin ters gideceğine ve olumlu netice alamayacağına işaret eder. Bir kişinin rüyasında bir at öldürdüğünü görmesi; mal ve paraya kavuşacağına, bir at tarafından ısırıldığını gören kişinin; herkes tarafından saygı ve hürmet göreceğine delalet eder. Kişinin rüyasında at eti yediğini ve attan düştüğünü görmesi iyi yorumlanmaz. Attan düştüğünü gören kişinin; ya para kaybedeceğine ya da sağlığının bozulacağına yorumlanır Bir kişinin rüyasında at sattığını görmesi iyiye yorumlanmaz. Böyle bir rüya gören kişi ya birisiyle kavga eder, ya da aile hayatında geçimsizlik baş gösterir. Rüyasında pazardan bir at satın aldığını gören kişi; eğer görevli ise kısa zamanda terfi edeceğine delil sayılır. Bir kişinin rüyasında erkek at görmesi; iktidar ve güç sahibi olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında bir dişi ata binerken veya satın aldığını görmesi; şeref ve saygın bir hanımla evleneceğine, eğer rüya sahibi evli ise o takdirde büyük bir arazi alacağına delalet eder. Rüyada sokak aralarında grup halinde dolaşan atların görülmesi o yerlere yağmur yağacağına ve sellerin olacağına işaretle tabir edilir. Rüyanızda bir attan inip başka bir ata binerkenzi görmeniz; eğer memur iseniz; memuriyetinizi veya işinizi değiştireceğinize delalet eder. Rüyada bağlı bir at görülmesi; gecikmiş bir mutluluğa, silâhlı olarak bir ata binerkenzi görmeniz; yüksek bir memuriyete, başarılı ve güçlü olmaya, atın çalındığını görmeniz; işinizi kaybedeceğinize veya hasta iseniz öleceğinize, rüyanızda binerkenz attan indiğinizi görmeniz; işinizden çıkarılacağınıza, itibardan ve gözden düşeceğinize yorumlanır.
Makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. at, güzel evdir. Beyaz at düşmana galip gelmeye, kara at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, Bekarın kısrağa binmesi asil ve zenggin bir bayanla evlenmesine, Beyazı karaına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar bayana delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. ata binen kişinin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at çocuk ve akraba çokluğuna, atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kişi için bir işe ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. karaata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. at tersi şerefli bir kişiden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kişiden mal edinilmesi, at tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir.
Rüyada ata binmeniz, gerçekte ata binen kişi için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binilmesi, bekar kişi için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağınadelalet eder. Rüyada genç ve iyi bir cins at görmeniz, rüya sahibinin iktidarının artmasma, rızkının artmasına, beyazımsı gri renkli bir at görmeniz, kazançlı işlerin peşinden koşmaya, koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmeniz ise, işlerin bozulmasına delalet eder. Rüyada boz renkli bir ata binerken gören kişi, düşmanlarını mağlup eder. kara ata binerken gören kişinin şeref ve itibarı, mevkisi yükselir. Kır atabinerken gören kişi kısa süre içinde evlenir. Gemsiz bir ata binmeniz, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına delalet eder. Huysuz ve azgın ata binmeniz, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kişi ile ilişki kurmasına vebundan ötürü ve o kişiden zarar görmesine işaret eder. Eğersiz bir ata binmeniz, rüya sahibinin giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder. Rüyada bir at öldürdüğünü gören kişi, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından ısırıldığını gören kişi, herkes tarafından saygı görür. Ölmüş bir at gören kişi, şeref ve itibara kavuşur. at eti yediğini görmeniz, rüya sahibiiçin iyi değildir. Attan düştüğünü gören kişi, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kişi, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kişi, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir bayandır. Bir kısrağa binerken veya satın aldığını gören kişi, şerefli bir bayanla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olacağına işaret eder. Takım atların evler arasında koşturmaları ve böylece bir yere veya bir mahalleye girmeleri, o yere isabet edecek yağmur ve sellere işaret eder.

Kaynak: http://islamiruyatabiri.net/ruyada-AT-gormek-nedir